Sağlık

Doğum Yardımı Hakkında Önemli 2023 Güncel

Sual 1: Doğum yardımından kimler faydalanabilir?

Doğum Yardımı, Türk yurttaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğmuş çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk bulunduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

Sual 2: Doğum yardımından yararlanmak için ne yapılması gerekir?

Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonrasında “Doğum Yardımı müracaat arzuçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının peşinden şahsen, iadeli taahhütlü posta yada kargo yöntemiyle yapılır. Başvurular, Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yöntemiyle istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kurumlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye’de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile, Çalışma ve toplumsal Hizmetler İl Müdürlüğü veya sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.

Soru 3: sıhhat Bakanlığında işyar olarak çalışıyorum. Doğum Yardımı kapsamında hangi kuruma müracaat etmem gerekir?

Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı kanalıyla istihdam edilenler dâhil) kamu kuruluş ve kurumlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Dolayısıyla çalışmış olduğunız kuruma müracaat edebilirsiniz.

Soru 4: Babanın memur, annenin ev hanımı olması halinde doğum yardımı başvurusu hangi kuruma yapılır?

Kamu müessese ve kuruluşları tarafından alınacak başvurularda, eşlerden birinin kamu müessese veya kuruluşunda çalışıyor olması yeterlidir. Dolayısıyla başvuru, işgören olan babanın çalıştığı kuruma yapılabilir.

Sual 5: Doğum Yardımı ödemeleri ne zaman ve nereden yapılır?

Doğum Yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içinde hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebilmektedir.

Soru 6: 15 Mayıs 2015 tarihinden sonrasında evlat edindim. Doğum Yardımı ödemesi alabilir miyim?

15.05.2015 zamanı ve ondan sonra doğan ve evlat edinilen çocuk için evlat edinilmeden önce bir Doğum Yardımı alınmış ise Doğum Yardımı Sistemi (DYS) tarafından kendisine yeniden ödeme oluşturulmaz. Bununla birlikte evlat edinilen çocuk için evlat edinilmeden önce bir doğum yardımı alınmamış ise başvurulması halinde Doğum Yardımı alınabilir. Diğer bir deyişle, evlat edinilen çocuklar için ek olarak ödeme yapılmaz; ancak bu çocuklar ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde dikkate alınır. Buna bakılırsa, evlat edinilen çocuk için doğum yardımı alınsa da alınmasa da, Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıtlı olduğu ailedeki, ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde dikkate alınır.

Soru 7: 15 Mayıs 2015 tarihinden önce evlat edindim. Yeni bir çocuğum olduğu takdirde kaçıncı çocuk olarak değerlendirilir?

15.05.2015 tarihinden önce bir evlat edinildiyse dünyaya gelen ilk çocuk ikinci çocuk olarak dikkate alınır. Sonraki dünyaya gelen çocuklar ise sırayla üçüncü, dördüncü, beşinci vb. şeklinde değerlendirmeye alınacaktır.

Soru 8: Doğumdan sonra çocuk sağ, sadece anne vefat etti. Doğum Yardımından baba yararlanabilir mi?

Doğum Yardımı başvurusu, hesaplaması ve ödemesi, anne ve babanın her ikisinin sağ ve Türk vatandaşı/Mavi kartlı olması halinde anne üzerinden yapılır. Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı olmaması veya annenin vefat etmiş olması halinde söz konusu işlemler Türk vatandaşı/Mavi kartlı olan baba üzerinden yapılır.

Soru 9: Hamileyim, Doğum Yardımı için başvuru yapabilir miyim?

Hayır, Doğum Yardımı başvurusu canlı doğumlar için yapılabilir. Dolayısıyla canlı doğum gerçekleştirmeniz ve ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğunuzun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işleminin yapılmasının peşinden başvuru yapabilirsiniz.

Sual 10: Doğum Yardımı kapsamında ne kadar ödeme yapılmaktadır?

Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600 TL tutarında bir defaya mahsus Doğum Yardımı ödemesi yapılmaktadır.

Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödenir. Kurumlarından aldıkları ödeme daha çok ise Doğum Yardımı ödemesi yapılmaz.

Sual 11: Doğum Yardımı kapsamında son müracaat zamanı gibi bir süre kısıtı bulunmakta mıdır?

Doğum Yardımı uygulaması 15.05.2015 tarihinde başlamış olup, ilgili mevzuatta yardım programının geçerlilik süresine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Ek olarak 15.05.2015 tarihinden sonra gerçekleşen canlı doğumlar için yapılacak doğum yardımı başvuruları için de herhangi bir son başvuru tarihi şeklinde bir düzenleme bulunmamaktadır.

Soru 12: 15 Mayıs 2015 zamanı öncesinde doğan çocuklar için Doğum Yardımı kapsamında ödeme alınabilir mi?

Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve hemen sonra gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Sadece ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, öteki bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk bulunduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce dünyaya gelecek olan çocuklar da sayılır. (Örneğin bir anne iki yıl önce bir çocuk dünyaya getirmiş olsun. 15.05.2015 tarihinden sonrasında ise ikinci çocuğu doğmuş olsun. 15.05.2015 tarihinden sonra doğmuş çocuğu ikinci çocuk olarak sayılacak ve 400 TL meblağında Doğum Yardımı ödemesi hesaplanacaktır.)

sual 13: Bir çocuğum var, ek olarak hamileyim. 15 Mayıs 2015 daha sonra ikiz çocuğum olduğu takdirde ne kadar ödeme alabilirim?

Sıralamaya göre, ikiz çocuklarınız 2. Ve 3. çocuk olarak değerlendirilir. Toplamda 1.000 TL ödeme hesaplanır.

Soru 14: İki tane çocuğum var. 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra yine doğum yaptığım takdirde ne kadar ödeme alabilirim?

 1. çocuk olarak 600 TL ödeme alabilirsiniz.

Soru 15: kişi evde doğum yaptığı takdirde Doğum Yardımından yararlanabilir mi?

Canlı doğan çocuğun doğum tarihi 15 Mayıs 2015 ve sonrası ise yardımdan yararlanılabilir.

Sual 16: Şartlı Gebelik Yardımı (ŞGY) kapsamında tek seferlik Doğum Yardımı aldım. Ayrıca yeni çıkan Doğum Yardımından yararlanabilir miyim?

Doğum desteğiyle ŞGY uygulamaları birbirini etkilemeyen yardım programlarıdır. Dolayısıyla 15.05.2015 zamanı ondan sonra doğmuş/doğacak çocuklarınız için şartlı gebelik yardımı almış olmanız halinde, aynı zamanda Doğum Yardımından yararlanmanızın önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Soru 17: Şartlı Gebelik Yardımı (ŞGY) kapsamında doğum için ödeme aldım. Doğum Yardımından yararlandığım takdirde aradaki farkı mı almam gerekir?

ŞGY alınması Doğum Yardımında herhangi bir kesintiye sebep oluşturmayacaktır. Her iki ödemede gerçek sahibi olanlar ödemelerini kesintisiz alabileceklerdir.

Sual 18: Doğum Yardımı her ay mı yapılacaktır?

Hayır. Doğum Yardımı tek seferlik bir yardımdır. 15.05.2015 zamanı daha sonra doğan/doğacak her bir çocuk için bir kereye mahsus ödeme yapılacaktır.

Sual 19: Doğum Yardımı bir tek anneye mi ödeniyor?

Doğum Yardımı başvurusu, hesaplaması ve ödemesi, anne ve babanın her ikisinin sağ ve Türk vatandaşı/Mavi kartlı olması halinde anne üzerinden yapılır. Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı olmaması veya annenin vefat etmiş olması halinde söz mevzusu işlemler Türk vatandaşı/Mavi kartlı olan baba üzerinden yapılır.

Soru 20: Annenin yabancı, babanın Türk vatandaşı olması halinde Doğum Yardımından anne yararlanabilir mi?

Doğum Yardımı başvurusu, hesaplaması ve ödemesi, anne ve babanın her ikisinin sağ ve Türk vatandaşı/Mavi kartlı olması halinde anne üzerinden yapılır. Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı olmaması yada annenin vefat etmiş olması halinde söz konusu işlemler Türk vatandaşı/Mavi kartlı olan baba üzerinden yapılır.

Sual 21: Mavi kart sahibi kişiler Doğum Yardımından yararlanabilir mi?

Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımız ve Mavi Kart sahipleri de bu uygulamadan aynı şartlarda faydalanabilir. Yurtdışında bulunan yurttaşlarımız ve Mavi Kartlılar başvurularını Büyükelçilik veya Konsolosluklara şahsen ya da iadeli taahhütlü posta veya kargo yöntemiyle yapabilirler.

Sual 22: Özel sektörde çalışıyorum maaşım hacizli. Bu yardıma haciz konulur mu?

Doğum Yardımı, aslabir vergi ve kesintiye doğal olarak tutulmaksızın ödenir ve haczedilemez.

Soru 23: İki çocuğum var, eski eşimden boşandım. Yeni bir evlilik yapmış oldum şuanda hamileyim. Bana Doğum Yardımı kapsamında ne kadar ödeme yapılır?

İlk evliliğinizden olan iki çocuğunuzdan sonrasında şu anki evliliğinizden doğacak olan çocuğunuz 3. çocuk olarak değerlendirilir. 600 TL ödeme yapılır.

Sual 24: : Eşimin (baba) eski evliliğinden iki çocuğu var, ben 15 Mayıs 2015 tarihinden sonrasında doğum yapmış oldum. Kaçıncı çocuk olarak ödeme alabilirim?

Doğum Yardımı kapsamında yapılan/yapılacak ödemeler Türk vatandaşı/Mavi kartlı anne üzerinden yapıldığından babanın eski evliliğinden olan çocukları dikkate alınmamaktadır. Buna nazaran dünyaya gelen çocuk ilk çocuğunuz olacağından 300-TL tutarında ödeme oluşacaktır. Sadece annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı olmaması halinde, Türk vatandaşı/Mavi kartlı baba üzerinden işlem yapılacağından babanın önceki evliliklerinden olan çocuklar bu durumda sıralamaya dâhil edilecektir.

Soru 25: Doğum yardımı ödemesinin PTT şubelerinden teslim alınmasına ilişkin bir süre sınırı var mıdır?

PTT vesilesiyle hak sahiplerinin TC kimlik numaraları veya Mavi Kart numaraları üzerinden gerçekleştirilen ödemeler 1 (bir) yıl içinde teslim alınmalıdır. Aksi takdirde 1 (bir) yıl içinde teslim alınmayan ödemeler iade olmaktadır.


2023 Öncesi Mevzuat

Türkiye’de çalışma yaşamındaki kadınların hakları son yıllarda önemli ölçüde artırıldı. Böylece kadınların çalışma yaşamında daha çok yer almasının da önü açılmış oldu, özellikle maddi destekler önemli avantajlar sağlıyor. Doğum parası ödeneği meydana getirilen her doğumun peşinden anneler bir defaya mahsus olmak üzere ödenir. Aile, Çalışma ve toplumsal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödeme çocuk sayısına gore değişkenlik gösterir.

Aile destek programı çocuk parası yattı mı?
Aile ve sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri çocuk desteği ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.

Yanık, yazılı açıklamasında, her an ihtiyaç sahibi vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.

Aile odaklı toplumsal yardım ve sosyal hizmet anlayışıyla politika üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Yanık, bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programının mevcut bütçesini 25 milyar liradan 40 milyar liraya çıkardıklarını hatırlattı.

Doğum Parası Başvurusu nasıl Yapılır?
Aile, Çalışma ve toplumsal Hizmetler İl Müdürlüklerine veya toplumsal Hizmet Merkezlerine giderek başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapmadan öncelikle nüfus müdürlüğüne giderek yeni doğan çocuğunuzun geçici kimlik belgesini almanız gerekir. Başvuru esnasında dünyaya yeni gelen çocuğunuzun TC kimlik numarası istenecektir.
Doğum icra eden anne doğam parasını ne zaman alır, doğumdan kaç gün sonra doğum parası verilir?
Doğum parası için yapılan başvurunun arkasından bu meblağın ne kadar süre sonra yatacağı da dört gözle beklenen konulardandır. Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine veya sosyal Hizmet Merkezlerine yapılan başvurudan yaklaşık iki ay sonrasında ödemeler yapılır.
Doğum parası ne kadar?
Doğum parası almaya hak kazanan anneler, doğum rapor parası hesaplama için; çocuk sayısına nazaran hesaplama yapmalıdır. Doğum parası almaya hak kazanan anneler dünyaya gelen ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü veya daha fazla çocuk için 600 TL olarak para yardımı yapılıyor. Devlet tarafınca anneye verilen doğum parası ödemeleri çocuğun kimliği çıkarılırken yapılmış olur.
Süt parası ne kadar, emzirme ödeneği başvurusu nereye yapılıyor?
Tüm bunlara ilave olarak SGK’nın yılda bir belirlediği ve bu yıl 316 lira olarak uygulanan süt parası (emzirme ödeneği) de bulunuyor. Bundan hem SGK’lı hem de Bağkur’lu anneler yararlanabiliyor. Süt parasını almak için başvuru SGK il müdürlüğüne, toplumsal güvenlik merkezine yapılıyor. Ücret ve çalışma saatleri dışında hamile ve doğum yapmış işçilere süt izni hakkı da tanınıyor. İşçi bebeğini emzirebilmek için günde 1.5 saat süt izni kullanabilir. Işgören annelerde bu süre ilk 6 ayda 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1.5 saat şeklinde.

Doğum yapmış anne ne kadar izne ayrılır?
Hanım işçilerin ücretli iznin yanı sıra yine doğum sebebiyle ücretsiz izin hakkı da var. Eğer hanım işçi doğum izninin peşinden çocuğu ile daha fazla ilgilenmek isterse, doğum izninin bitiminin peşinden 6 ay daha izin kullanabiliyor. Sadece bu süre içinde ücret alamıyor.

Doğum parası alma şartları neler?
Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor. Hanımın işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor
Rapor süresince şu demek oluyor ki 112 gün içinde iş yerinde çalışmıyor olmak gerekiyor.
Doğum parasının alınabilmesi için doğumun gerçekleşmiş olması ve bebeğin sağ olması isteniyor.
Kadın çalışan doktordan alacağı raporu işyerine teslim etmekle yükümlü. Diğer işlemler işyeri tarafınca yapılıyor.

Doğum yardımı nedir?
Annelere çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın doğum parası da veriliyor. İlk çocuk için 300, ikinci için 400, üçüncü ve sonrakilere de 600 lira ödeniyor. Bunun için en yakın kaymakamlığa başvurmak kafi, Çocuğun doğum belgelerini de yanınızda götürmeyi unutmayın.

Emzirme ödeneği nedir?
Emzirme ödeneği almak için de kadının çalışıyor olması veya kendi işini yapması yada eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor. Her yıl bu ödenek tekrar belirleniyor. 2018’de meblağ 149 liraydı. Bu yıl 180 lira ödeniyor. Hanım çalışmıyorsa sigortalı eşine bu para ödeniyor.
Doğum yardımı sıkçı sorulan sorula

Doğum yardımından kimler faydalanabilir?
Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin yada babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı veya Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve ondan sonra gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce dünyaya gelen çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni dünyaya gelen çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

Doğum yardımından yararlanmak için ne yapılması gerekir?
Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin arkasından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapılmış olduktan sonra “Doğum Yardımı müracaat dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının arkasından şahsen, iadeli taahhütlü posta yada kargo yoluyla yapılır.
Başvurular, Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya toplumsal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı kanalıyla istihdam edilenler dâhil) kamu müessese ve kurumlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye’de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü veya sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.

Sağlık Bakanlığında memur olarak çalışıyorum. Doğum Yardımı kapsamında hangi kuruma müracaat etmem gerekir?

Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yöntemiyle istihdam edilenler dâhil) kamu kuruluş ve kurumlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Dolayısıyla çalıştığınız kuruma müracaat edebilirsiniz.
Babanın işyar, annenin ev hanımı olması halinde doğum yardımı başvurusu hangi kuruma yapılır?
Kamu kuruluş ve kurumları tarafınca alınacak başvurularda, eşlerden birinin kamu kuruluş yada kurumunda çalışıyor olması yeterlidir. Dolayısıyla başvuru, işgören olan babanın çalıştığı kuruma yapılabilir.
Doğum Yardımı ödemeleri ne zaman ve nereden yapılır?
Doğum Yardımı ödemeleri meydana getirilen başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebilmektedir
Doğumdan sonra çocuk sağ, ancak anne vefat etti. Doğum Yardımından baba yararlanabilir mi?
Doğum Yardımı başvurusu, hesaplaması ve ödemesi, anne ve babanın her ikisinin sağ ve Türk vatandaşı/Mavi kartlı olması halinde anne üzerinden yapılır. Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı olmaması veya annenin vefat etmiş olması halinde söz konusu işlemler Türk vatandaşı/Mavi kartlı olan baba üzerinden yapılır.

Hamileyim, Doğum Yardımı için müracaat yapabilir miyim?

Hayır, Doğum Yardımı başvurusu canlı doğumlar için yapılabilir. Dolayısıyla canlı doğum gerçekleştirmeniz ve ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğunuzun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işleminin yapılmasının arkasından başvuru yapabilirsiniz.

Doğum Yardımı kapsamında son başvuru tarihi şeklinde bir süre kısıtı bulunmakta mıdır?

Doğum Yardımı uygulaması 15.05.2015 tarihinde başlamış olup, ilgili mevzuatta yardım programının geçerlilik süresine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Ek olarak 15.05.2015 tarihinden sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için yapılacak doğum yardımı başvuruları için de herhangi bir son müracaat tarihi şeklinde bir düzenleme bulunmamaktadır.

İki tane çocuğum var. 15 Mayıs 2015 tarihinden sonrasında yine doğum meydana getirdiğim takdirde ne kadar ödeme alabilirim?

 1. çocuk olarak 600 TL ödeme alabilirsiniz.

Doğum Yardımı bir tek anneye mi ödeniyor?
Doğum Yardımı başvurusu, hesaplaması ve ödemesi, anne ve babanın her ikisinin sağ ve Türk vatandaşı/Mavi kartlı olması halinde anne üzerinden yapılır. Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı olmaması veya annenin vefat etmiş olması halinde söz mevzusu işlemler Türk vatandaşı/Mavi kartlı olan baba üzerinden yapılır.
Doğum Yardımı her ay mı yapılacaktır?
Hayır. Doğum Yardımı tek seferlik bir yardımdır. 15.05.2015 zamanı ondan sonra doğan/doğacak her bir çocuk için bir kereye mahsus ödeme yapılacaktır.

Annenin yabancı, babanın Türk vatandaşı olması halinde Doğum Yardımından anne yararlanabilir mi?
Doğum Yardımı başvurusu, hesaplaması ve ödemesi, anne ve babanın her ikisinin sağ ve Türk vatandaşı/Mavi kartlı olması halinde anne üzerinden yapılır. Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı olmaması yada annenin vefat etmiş olması halinde söz konusu işlemler Türk vatandaşı/Mavi kartlı olan baba üzerinden yapılır.
Mavi kart sahibi kişiler Doğum Yardımından yararlanabilir mi?
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve Mavi Kart sahipleri de bu uygulamadan aynı şartlarda faydalanabilir. Yurtdışında bulunan yurttaşlarımız ve Mavi Kartlılar başvurularını Büyükelçilik yada Konsolosluklara şahsen veya iadeli taahhütlü posta yada kargo yoluyla yapabilirler.
İki çocuğum var, eski eşimden boşandım. Yeni bir evlilik yaptım şuanda hamileyim. Bana Doğum Yardımı kapsamında ne kadar ödeme yapılır?
İlk evliliğinizden olan iki çocuğunuzdan sonra şu anki evliliğinizden doğacak olan çocuğunuz 3. çocuk olarak değerlendirilir. 600 TL ödeme yapılır.
Doğum yardımı ödemesinin PTT şubelerinden teslim alınmasına ilişkin bir süre sınırı var mıdır?
PTT vasıtasıyla hak sahiplerinin TC kimlik numaraları yahut Mavi Kart numaraları üzerinden gerçekleştirilen ödemeler 1 (bir) yıl içinde teslim alınmalıdır. Aksi takdirde 1 (bir) yıl içinde teslim alınmayan ödemeler iade olmaktadır.

DOĞUM PARASI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

-Yeni annenin doğum parasını alabilmesi için bazı şartları taşıması gerekiyor. Bunlar şöyle:

-Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatırılmış olmalı. Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor.

-kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor. Rapor süresince kısaca 112 gün içinde işyerinde çalışmamak şart.

-hanım çalışan, doktordan alacağı raporu işyerine teslim etmeli. Diğer işlemler işyeri tarafından yapılıyor.

YENİ DOĞAN PARASI

15 Mayıs 2015’ten sonrasında doğum icra eden tüm annelere çocuk parası verilmeye başlandı. Yeni doğmuş çocuk yardımı için TC kimlik numarasıyla ‘aile.Gov.Tr’den müracaat olanakı var. Aile Bakanlığı il müdürlükleri ile ilçelerde kaymakamlıklara da başvuru yapılabiliyor. Bu kapsamda; ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor.

ÇOKLU ÇOCUK YARDIMI

en fazla 24 ay verilen ‘Çoklu Doğum Yardım Programı’ ile ikiz, üçüz benzer biçimde çoklu doğum yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere, 0-2 yaş aralığında çocuk başına 2 yıl boyunca aylık 150 lira ödeme yapılıyor. Hanedeki birey başına gelir şartı, 2022 yılı için 1.416 lira oldu.

EMZİRME ÖDENEĞİ MİKTARI

Yeni yılda çalışanlara ilişkin bazı sigorta primleri ile ödeneklerde rakamlar netleşti. Onlardan biri anne olan kadın çalışana yahut eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe çocuk başına ödenen emzirme ödeneği de 232 liradan 316 liraya çıkacak.

 

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

6 thoughts on “Doğum Yardımı Hakkında Önemli 2023 Güncel

 • vaseline lip therapy

  Hi Neat post Theres an issue together with your web site in internet explorer may test this IE still is the marketplace chief and a good component of people will pass over your fantastic writing due to this problem

  Yanıtla
 • Skye Donnelly

  Social Media Marketing NJ

  Yanıtla
 • Tabitha Vandervort

  Elevate your website’s quality with ToolBox Hub! Our suite of SEO, text, and image tools is designed to enhance every aspect of your online presence. Make your site irresistible to both search engines and audiences. Experience the uplift with ToolBox Hub today.

  Yanıtla
 • Spencer Koepp

  Elevate your website’s quality with ToolBox Hub! Our suite of SEO, text, and image tools is designed to enhance every aspect of your online presence. Make your site irresistible to both search engines and audiences. Experience the uplift with ToolBox Hub today.

  Yanıtla
 • Digital Panda Coloring Pages For Kids

  Nice blog here Also your site loads up very fast What host are you using Can I get your affiliate link to your host I wish my site loaded up as quickly as yours lol

  Yanıtla
 • Coloring Pages For Kids

  I have read some excellent stuff here Definitely value bookmarking for revisiting I wonder how much effort you put to make the sort of excellent informative website

  Yanıtla

Bir Cevap Yazın