Gündem

Yaşananlar Kıyamet Alametimi?

Ülkemizde ve dünyada son yıllarda yaşanan olaylar vakalar bize bir şeyi hatırlatıyor olabilirmi? Bu yaşadıklarımız kıyamet alameti olabilirmi? Kıyamet alametlerin deki vakaların yaşanıyor olması bize neyi hatırlatıyor? Tüm bu soruların cevaplarını aramaya çalışıyoruz. Kıyamet alametleri neydi sıralayalım.

KIYAMET ALAMETLERİ NELER?

> İlmin ortadan kalkıp cehaletin yerleşmesi,

> Sarhoşluk veren içkilerin yaygınlaşması,

> Zinanın alenî hale gelmesi,

> Köle kadının efendisini doğurması,

> Çobanların zenginleşerek bina yapmakta yarışması,

> Zekât verilecek kimse bulunamayacak kadar servetin çoğalması,

> Aynı davayı güden iki büyük topluluğun birbiriyle savaşması,

> Adam öldürme olaylarının ve fitnelerin fazlalaşması,

> Elli kadına bir erkek düşecek şekilde kadın nüfusunun artması,

> Müslümanların kıldan ayakkabı giyen, küçük gözlü ve geniş yüzlü insan gruplarıyla savaşması,

> İnsanların hayatlarından bıkarak ölülere gıpta etmesi,

> Allah’ın elçisi olduğunu iddia eden otuza yakın yalancı deccâlin türemesi,

> Yeryüzünde Allah veya lâ ilâhe illallah diyen bir kimsenin kalmaması,

> Gece ile gündüzün birbirine eşit hale gelip kopuş zamanının yakınlaşması,

> Ye’cûc ve Me’cûc Seddi’nin açılması,

> (Suriye’de bulunan) Busrâ’daki develerin boyunlarını aydınlatacak bir ateşin Hicaz bölgesinden çıkması,

Depremlerin sıklaşması,

> Güneşin batıdan doğması,

Dâbbetü’l-arzın zuhur etmesi,

> Doğuda, batıda ve Arap yarımadasında kara parçalarının batması

Belirtilen alemetleri kısaca inceleyecek olursak toplumda bir çok alamet şuan zuhur etmektedirler. İçkinin su gibi normal bir şekilde tüketilmesi oldukça yaygınlaştı hatta o kadar yaygın ki eskiye nazaran yaş sınırı olarak oldukça düşük seviyeye gelmiş durumdadır.

Günümüzde artık bilen bilmeyen herkezin inşaat işi ile uğraşıp dev yapılar inşaa ediyor olması çok garip değil mi asırlar öncesinden belirtilmiş olan bu alemetlerin zuhur etmesi sizcede çok garip değil midir?

Dünyanın her yerinde savaşlar var aynı davayı güden topluluklar bir birleri ile savaşıyor, hem ekonomik yönden hemde fiziksel açıdan aynı davayı güden kişiler bir birleri ile savaş halinde bu tesadüf olamaz değilmi?

Günümüzde bir kişinin başka birini öldürmesi sanki çok normal bir şeymiş gibi lense edilmesi bir ölüm haberi duyduğumuzda onemsememiz sizcede normal mi?

İnsanlar para ve lüks yaşantılarına rağmen mutlu olamıyor doymuyor sürekli isteyip tüketiyor ama tatmin olmuyor. Hatta zengin olupta hayattan beklentisi kalmayan insanlar var bu sizcede anormal degilmi?

Sahte mehdiler kendini peygamber ilan edenlerin sayısı artıyor hatta ilahlık ilan edenler bile var sizcede bu normal mi?

Zaman kavramı bitti gibi ne zaman sabah ne zaman akşam oluyor belli değil, zaman yetmiyor bir gün yarım gün gibi işlerimizi yetistiremiyoruz. 2 gün 1 gün olsada işlerimizi halletsek diye koşuşturup duruyoruz.

Depremlerin sıklaşmaşı ise görünen en büyük hissedilen alametler arasında olabilirmi?

De ki: “Size vaad edilen öyle bir gündür ki, ondan ne bir an geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz.” (SEBE/29-30)

İnsanlar sana kıyamet saaatini soruyorlar. De ki: “Onun ilmi ancak Allah’ın nezdindedir. Ne bilirsin belki kıyamet yakında olur.” (AHZAB/63)

Kuşkusuz o hüküm günü kararlaştırılmış bir vakit olmuştur. (NEBE/17)

Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah’a aittir. Kıyametin kopuşu yalnız bir göz kırpması veya daha az bir zamandan başkası değildir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. (NAHL/77)

Günahkârlar ateşi görmüşler de artık ona düşeceklerini anlamışlardır. Fakat ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamazlar. (KEHF/53)

Bu kitabı ve ölçüyü hakla indiren Allah’tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır! (ŞURA/17)

İnsanların hesab (görme) zamanı yaklaştı. Onlar ise hâlâ gaflet içinde, yan çizip aldırmıyorlar. (ENBİYA/1)

Allah CC Ayetlerle kıyamet vaktinin yaklaştığını açık bir şekilde ifade ediyor.

Bu konuda hazırlık yaptık mı?

Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Ve Sellem bu konuda neler demiş onlarıda belirtelim

Ebu Hureyre’den (r.a.) nakledildiğine göre: Allah Resulü (a.s.): “Herc vakıaları çoğalmadıkça kıyamet kopmaz” buyurdu. Sahabeler: Ey Allah’ın Resulü! Herc nedir? diye sordular. Allah Resulü: “Öldürmek, öldürmek!” buyurdu. (Müslim, Fiten 18.)

“Müslümanlardan iki grup aralarında savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bunlar aralarında büyük bir savaş yaparlar, fakat davaları birdir.” (Buharî, Fiten 24, Menakıb 25, İstitabe 8; Müslim, İman 248, Fiten 17)

Ayetler ve hadisler durumu oldukça anlaşılır şekilde izah etmektedir. Ölen kişinin kıyameti kopmuştur, büyük kıyameti beklemesine gerek yoktur. Peki kalanların durumu nedir, kıyameti mı beklemeliyiz yoksa kıyamet için hazırlıkmı yapmalıyız.

O zaman hayatımızı sanki yarın kıyamet kopacakmış gibi degiştirip düzene sokmalıyız.

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]

Bir Cevap Yazın